Jonas foran On løsning i butikken, som er blevet en del af det nye Shop in shop koncept.